Dom matky Alfonzy Márie

Prvé sestry prišli do Vrícka v roku 1977.

V roku 1989 bola dokončená stavba charitného domova.

Až do roku 1994 tu bolo sídlo provincie.

V súčasnosti je hlavným poslaním komunity starostlivosť o staršie a choré sestry, ktoré podporujú sestry vo vonkajšom apoštoláte svojimi modlitbami a obetami. Pri komunite je aj spoločenstvo laických členiek Duchovnej rodiny.

 

Adresa

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Dom matky Alfonzy Márie
038 31  Vrícko 31

Kontakty

 

Tel.: 043/493 31 51

sdrvricko@gmail.com

☰ Vykupiteľky | Pôsobiská