Kláštor Božského Vykupiteľa

Dom pre staršie a choré sestry. Vo vonkajšom apoštoláte sestry pracujú v Nových Zámkoch v Cirkevnej materskej škole. Pri komunite je laické spoločenstvo členiek Duchovnej rodiny.

Adresa

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Nová 6
946 51  Nesvady

 

Kontakty

Tel.: 035/769 28 02

E-mail: nesvadysdr@gmail.com

☰ Vykupiteľky | Pôsobiská