Monastier Prešov

História pôsobenia sestier v Prešove sa začala písať vroku 1922, kedy sem prišlo prvých päť sestier z Ukrajiny. Ich hlavnou úlohou bolo vedenie dievčenského internátu. Vo februári 1949 boli sestry poslané do tábora nútených prác v Novákoch. Po nežnej revolúcii v novembri 1989 nastala veľká zmena v živote rádu  a sestry založili prvú cirkevnú školu na Slovensku - Strednú zdravotnícku školu sv. Bazila Veľkého v Prešove. V roku 1991 sestry dostali možnosť odkúpiť rodinný dom na Narcisovej ulici č.1 a po dokončení stavebných prác v roku 1993 bol monastier biskupom Jánom Hirkom posvätený. Sestry tohto domu sú zamestnané v Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého, školskom internáte pri SZŠ sv. Bazila Veľkého a na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade.  

Adresa

Rád sestier sv. Bazila Veľkého
Narcisová 1
080 01 Prešov

Kontakty

Internetová stránka: http://www.bazilianky.wbl.sk/
Tel.: + 421 51 7718054 
E-mail: bazilianky.po@mail.t-com.sk

Pridajte sa k dielu!

Sanácia pivničných priestorov

Cieľom je odstránenie nedostatkov a komplexná sanácia muriva a omietok.

☰ Baziliánky (Prešov) | Pôsobiská