Baziliánky (Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR)

Sme Rádom východného byzantského obradu/grécko-katolícky, ktorý nadväzuje na východné ženské mníšstvo. Tak ako činnosť sv. Bazila Veľkého nebola nasmerovaná iba jednostranne tak aj my pracujeme v rôznych oblastiach. 

Skratka: OSBM (Ordo Sancti Basilii Magni)

Čomu sa venujeme?

Vedieme Strednú zdravotnícku školu sv. Bazila Veľkého, školský internát, katechizujeme v školách, venujeme sa ikonopisectvu, rómskemu apoštolátu, pracujeme v sociálnej oblasti, šijeme cirkevné potreby a rúcha, pracujeme v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach a opatrujeme staršie a choré sestry.


Kde sa možno dozvedieť viac?

Webová stránka: https://sestrybazilianky.sk

Naše pôsobiská

Monastier Prešov

Prešov

Provinciálny dom a Noviciát

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

Prešov

Stredná zdravotnícka škola otvorená v roku 1990 je zameraná na vzdelávanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent.

Školský internát pri SZŠ sv. Bazila Veľkého

Prešov

Školský internát je súčasťou Strednej zdravotníckej školy.

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK76 0200 0000 0015 4965 5156

BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 12017
Do správy pre prijímateľa prosíme, uveďte pre ktoré pôsobisko konkrétne: napr. Prešov, internát, škola...

ĎAKUJEME 

Podporte nás 2% z daní

Drahí priatelia, aj tento rok Vás chceme osloviť a požiadať o Vašu priazeň a pomoc, ktorú nám môžete poskytnúť. Naším cieľom je pomáhať druhým. Podporte naše občianske združenie dvoma percentami z vašich daní.

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.

O vašu podporu sa uchádzajú naše projekty

Výmena stabilných lôžok v budove Internátu pri SZŠ sv. Bazila Veľkého

Zakúpenie nových postelí pre Školský internát za účelom skvalitnenia ubytovacích služieb.

Zobraziť všetky projekty...