Školský internát pri SZŠ sv. Bazila Veľkého

Sestry vychovávateľky nadväzujú na výchovno-vzdelávací proces školy a výchovné pôsobenie rodiny pri formovaní zdravotníckych asistentov s cieľom vychovať osobnosti pre prácu s chorými. Snažia sa zabezpečiť pokojnú, radostnú a rodinnú atmosféru. Momentálne tam pracujú tri sestry.   

Adresa

Školský internát pri SZŠ sv. Bazila Veľkého
Kmeťovo stromoradie 2
080 01 Prešov

Kontakty

Tel.: 051/7722 285
email: intak.bazilovky@gmail.com

Pridajte sa k dielu!

Výmena stabilných lôžok v budove Internátu pri SZŠ sv. Bazila Veľkého

Zakúpenie nových postelí pre Školský internát za účelom skvalitnenia ubytovacích služieb.

☰ Baziliánky (Prešov) | Pôsobiská