Naše pôsobiská

Monastier Prešov

Prešov

Provinciálny dom a Noviciát

Monastier Bardejov

Bardejov

Kláštor prispôsobený potrebám starších a chorých sestier.

Monastier Svidník

Svidník

Sestry sa venujú katechizácii na školách, práci v nemocnici a písaniu ikon.

Monastier Medzilaborce

Medzilaborce

Sestry sa venujú katechizácii na školách a šitiu kňazských rúch.

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

Prešov

Stredná zdravotnícka škola otvorená v roku 1990 je zameraná na vzdelávanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent.

Školský internát pri SZŠ sv. Bazila Veľkého

Prešov

Školský internát je súčasťou Strednej zdravotníckej školy.

☰ Baziliánky (Prešov)