Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

Stredná zdravotnícka škola začala oficiálne svoju činnosť so súhlasom MZ SR dňa 1. septembra 1990. V súčastnosti študuje v odbore zdravotnícky asistent 277 žiakov, v dennej forme 205 žiakov a vo večernej forme 72 žiakov. Vezdelávanie je porovnateľné so štátnymi zdravotníckymi školami no dôraz sa kladie tiež na duchovnú a mravnú formáciu žiakov.

Adresa

Kmeťovo stromoradie 1
080 01 Prešov

Kontakty

PhDr. Mária Lopatová, PhD. MPH - sr. Andrea
Tel.:  +421 51 772 53 02 
E-mail: riaditelka.szssvbazpo@wbl.sk
www.szssvbazpo.wbl.sk

Pridajte sa k dielu!

Oprava podláh v SZŠ sv. Bazila Veľkého

Rekonštrukcia podláh v dvoch učebniach a jednom kabinete SZŠ. Prínosom projektu je skvalitnenie vyučovacieho procesu.

☰ Baziliánky (Prešov) | Pôsobiská