Výmena stabilných lôžok v budove Internátu pri SZŠ sv. Bazila Veľkého

Popis projektu

Internát poskytuje ubytovanie pre 70 študentiek vo veku 15-19 rokov. Študentky sú ubytované v 2-3 posteľových izbách na dvoch poschodiach. Lôžka, ktoré v súčastnosti v internáte sú boli získané z Rehole menších bratov Františkánov v Prešove a Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity ako dar. Tieto lôžka boli z uvedených inštitúcii vyradené ako poškodené preto bolo potrebné ich opraviť spevnením, aby boli technicky použiteľné. Materiál darovaných lôžok je poväščine bukas. Rovnakým spôsobom bolo získané aj ďalšie zariadenie miestností internátu. V priemere 10 lôžok ročne je potrebné znovu opraviť respektíve vyradiť ak už oprava nie je možná. Zriaďovateľ internátu v súčastnosti nestačí z finančných dôvodov kupovať postele z masívu pri ktorých je predpoklad dlhšej životnosti. V súčastnosti realizované opravy sú neefektívne a neekonomické. 


Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

Ak máte záujem o tento projekt bližšie informácie podáva: 
sr. Andrea Lopatová - t.č. 0910 995 208, 051/77 25 302
 
Finančné príspevky na tento projekt je možné posielať na číslo účtu SK76 0200 0000 0015 4965 5156.
BIC: SUBASKBX 
Správa pre príjemcu: Internát
Variabilný symbol: 12017

ĎAKUJEME

☰ Baziliánky (Prešov) | Projekty