Naše projekty

Otvorené projekty

Výmena stabilných lôžok v budove Internátu pri SZŠ sv. Bazila Veľkého

Zakúpenie nových postelí pre Školský internát za účelom skvalitnenia ubytovacích služieb.

Úspešne uzavreté projekty

☰ Baziliánky (Prešov)