Svatá Hora - Příbram

Příbramská Svatá Hora je barokový komplex, ktorý sa radí medzi najvýznamnejšie a najstaršie mariánske pútnicke miesta v Českej republike.

Dnes pomerne rozsiahlý areál vznikol rozšírením menšej kaplnky založenej začiatkom 16. stor. Jej založenie je sprevádzané niekoľkými rôznymi povesťami a pričom sa nedá určiť presný dátum jej vzniku. Kaplnka bola veľmi jednoduchá a od počiatku zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie.

V 16. stor., kedy na Svatú Horu bola prenesena soška Panny Márie s Ježiškom sa postupne začal zvyšovaj záujem ľudí o toto miesto. Kaplnka vplyvom času i poveternostných podmienok značne chátrala a bola potrebná prestavba. Zázračným uzdravením pustovníka Jana Prochádzku sa záujem o pútnicke miesto ešte zvýšil. Správu nad Svatú Horu bola predaná březnickým jezuitom, ktorí sa o kaplnku starali a predovšetkým šírili úctu Svatohorskej Panny Márie.

Vtedy bol na návrch architekta Carla Luraga a P. Benjamina Scheyera SJ koplex rozšíreny do podoby akú poznáme dnes. Na stavbe a výzdobe sa podielali okrem miest a umelcov tiež pútnici, ktorí na Svatu Horu prinášali všemožné dary. Areál pozostáva z dvoch častí - svätyňa na vyvyšenej terase a ambity s osemhrannými kaplnkami v každom rohu. K severnému krídlu ambitu prilieha bývalá jezuitská rezidencia a kláštor. Od severozápadného rohu komplexu vedú do Příbrami kryté svatohorské schody.

V roku 1732 bola soška Panny Márie Svatohorskej korunovaná zlatou kráľovskou korunkou. V tej dobe boli klenby ambitov pokryté maľbami znázorňujúcimi rôzne nehody, nešťastia a nebezpečia, pri ktorých Panna Mária Svatohorská zasiahla a nešťastie odvrátila.

V roku 1905 bola Svatá Hora po rozsiahlych opravách pod správou redemptoristov povýšená pápežom Piom X. na "baziliku minor". Na Svatej Hore v roku 1978 vypukol ničivý požiar a značná časť kláštora a severného ambitu vrátane veže bola zničená. Prevažná časť následkom požiaru bola opravená.

Od roku 1990 je Svatá Hora opäť pod správou Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov). V rokoch 2015 a 2016 prešla Svatá Hora rozsiahlou rekonštrukciou.

Adresa

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora
Svatá Hora 591
261 01 Příbram II.
ČESKÁ REPUBLIKA

Kontakty

Tel.: Svatá Hora: 00420 318 429 930; 00420 731 619 668

Tel.: Exerciční dům: 00420 731 619 800

E-mail: basilica@svata-hora.cz

Web: http://svata-hora.cz/

☰ Redemptoristi (Bratislava) | Pôsobiská