Redemptoristi (Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa)

My, Redemptoristi, sme rehoľné misionárske spoločenstvo žijúce a pracujúce ako rehoľní kňazi a bratia. Meno našej rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor - Vykupiteľ. Naša existencia a poslanie sú úzko zviazané s osobou Ježiša Krista, Vykupiteľa, s jeho poslaním spásy a vykúpenia sveta. Práve naše heslo "Lebo u neho je hojné vykúpenie" je hlavnou témou ohlasovania evanjelia na misiách aj v osobnom živote v dnešnom svete. Chceme byť kvasom a soľou pre tento svet. Náš život a naša činnosť sú formované predovšetkým evanjeliom, rehoľnými konštitúciami a rehoľnými sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti ako aj sľubom a prísahou zotrvania v kongregácií.

Kongregáciu založil sv. Alfonz Maria de Liguori v roku 1732 v Scale pri Neapole. Od toho roku sa rehoľa začala šíriť a rozrastať do celého sveta. Z Talianska preniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Maria Hofbauer roku 1785. Na Slovensko redemptoristi prišli z Čiech roku 1921. V súčasnosti má naša viceprovincia na slovensku 6 komunít a jednu medzinárodnú komunitu v Čechách.

Podstatné aspekty spirituality kongregácie v nasledovaní svojho zakladateľa sú:

Skratka: CSsR (Congregatio Sanctissimi Redemptoris)

Heslo: Lebo u neho je hojné vykúpenie (Lat: Copiosa Apud Eum Redemptio)

Čomu sa venujeme?

Vo svetle charizmy sv. Alfonza sa venujeme hlavne ľudovým misiám a exercíciam (Kostolná - Záriečie), ktoré sú zároveň prvými pastoračnými prioritami našej Kongregácie na Slovensku. Ďalej je to farská pastorácia (Gaboltov, Banská Bystrica - Radvaň, Bratislava Kramáre, Farnosť Frýdek), pastorácia povolaní, spolupráca s laikmi (Calvary, Rieka Života, Koral, Shekinah), pastorácia cez vydavateľstvo (Slovo medzi nami) a tiež média.

 


Kde sa možno dozvedieť viac?

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Komunita Bratislava Puškinova

Bratislava - Staré mesto

Založený v roku 1935, sídlo Viceprovinciála, študentátu (formácia) a Vydavateľstva Slovo medzi nami

Komunita Kostolná - Záriečie

Kostolná - Záriečie

Založený v roku 1923, misijný a exercičný dom

Komunita Podolínec

Podolínec

Založený v roku 1648, príchod redemptoristov v roku 1922, od roku 1993 formačný dom - noviciát

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK43 1100 0000 0026 2108 0380

Podporte nás 2% z daní

Uchádzame sa o vašu priazeň pre našu misijnú prácu. Na tejto našej stránke môžete nájsť formulár a tak nás podporiť poukázaním 2 % z vašich daní pre našu misijnú činnosť.  Ďakujeme! 

https://redemptoristi.sk/podporte-svojimi-2-alebo-3-z-dane-misijnu-cinnost-redemptoristov-a-vydavatelstva-slovo-medzi-nami/

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.