Naše pôsobiská

Komunita Bratislava Puškinova

Bratislava - Staré mesto

Založený v roku 1935, sídlo Viceprovinciála, študentátu (formácia) a Vydavateľstva Slovo medzi nami

Komunita Bratislava Kramáre: Farnosť najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Bratislava - Kramáre

Založený v roku 2005, farská a nemocničná pastorácia

Komunita Kostolná - Záriečie

Kostolná - Záriečie

Založený v roku 1923, misijný a exercičný dom

Komunita Banská Bystrica (Radvaň)

Banská Bystrica - Radvaň

Založená v 13. storočí, príchod redemptoristov v roku 2008, spoločenstvo Shekinah

Komunita Podolínec

Podolínec

Založený v roku 1648, príchod redemptoristov v roku 1922, od roku 1993 formačný dom - noviciát

Komunita Gaboltov

Gaboltov

Kánonicky zriadená farnosť od roku 1660, hlavné pútnické miesto Košickej arcidiecézy, príchod redemptoristov 1. júla 2001

Komunita Frýdek - Místek

Frýdek-Místek

Pútnické miesto medzi 17. a 18. storočím, príchod redemptoristov v roku 1939, medzinárodná komunita od roku 2013

Svatá Hora - Příbram

Příbram, okres Příbram, Česká republika

Prvá zmienka 16. stor. (vznik kaplnky), v jej blízkosti sa nachádza aj exercičný dom

☰ Redemptoristi (Bratislava)