Komunita Frýdek - Místek

Na severzápadnej strane mesta Frýdku na miernom návrší, stojí veľkolepá, z obdobia neskorého baroka bazilika Panny Márie, ktorá je dnes významným mariánskym pútnickým miestom v tejto oblasti. Bola postavená roku 1759, ale bez veží a to kvôli prusko-rakúskej vojne o Sliezko. Tie boli dostavané r. 1777. Konsekrácia chrámu bola 3. mája 1759 vratislavským biskupom Filipom Gotthardemom Schaffgotschemom a je zasvätený Navštíveniu Panny Márie. Na oltári je vidieť asi 1m vysokú tmavošedú pieskovcovú sochu Panny Márie s Ježiškom z roku 1665. Socha pochádza z doby grófa Františka Eusebia z Oppersdorfu (1651 - 1691), majiteľa frýdeckého panstva. Bola vytesaná frýdeckým kamenárom a umiestnená na kopci oproti zámku. Rok 1665 je aj rokom, kedy ľudia začali putovať k tejto soche vyprosovať sebe a svojim blízkym potrebné milosti. Prichádzali pútnici nielen zo Sliezska a Moravy, ale aj zo Slovenska a z Poľska. A práve kvôli veľkému počtu pútnikov bol postavený chrám Navštívenia Panny Márie. Biskupovi sa tento chrám tak zaľúbil, že okrem púti tu vykonával každý rok vysviacky kňazov a birmovky.

Redemptoristi do Frýdku prišli v roku 1939. Po Mníchove bola zabraná severná Morava Nemeckom. Redemptorista P. Rudolf Schikora CSsR tak stratil svoj domov v Hlučine, kde požehnane pôsobil zvlášť svojim vydavateľským apoštolátom. Na jeseň r. 1938 získal pozemok blízko pútnického kostola Panny Márie vo Frýdku a do jari nasledujúceho roku na ňom postavil exercičný dom. K nemu prikúpil vilu v tesnom suedstve, ktorá slúžila ako malý kláštor. Odtiaľ pokračoval vo svojom apoštoláte, zvlášť vydávaním brožúrok "Životem", malých letáčikov a po r. 1945 časopisom pre kňazov: "Duchovní pastýř", knihou "Naše světla" a Novým Zákonom. Usiloval sa aj o to, aby Pražskej provincii bol zverený pútnický kostol Panny Márie. Ten však zostal pod správou olomouckej arcidiecézi ešte niekoľko ďalších desaťročí.

Po roku 1990 sa redemptoristi vrátili späť do Frýdku. Po reštitúciách roku 1994 prevzali budovu kláštora, duchovnú správu farského i pútnického kostola Panny Márie a k tomu ešte dva ďalšie kostoly v okolí mesta. Po roku 1999 bol pútnický kostol Navštívenia Panny Márie vyhlásený pápežom sv. Jánom Pavlom II. za Baziliku minor. Od roku 2013 sa vo Frýdku vytvorila medzinárodná komunita, kde pôsobia aj naši slovenskí pátri.

Od roku 2013 sa vo Frýdku vytvorila medzinárodná komunita, kde pôsobia aj naši slovenskí pátri.

Adresa

Římskokatolická farnost Frýdek

Mariánské nám. 145
738 01  Frýdek-Místek
Česká Republika

Kontakty

Tel.: 00420 731 625 682

E-mail: rkf.frydek@doo.cz

Webstránka: http://www.farnostfrydek.cz/

                        http://cssr.cz/cz/page/133

                        http://www.basilica.cz/cz/text/8-strucna-historie-poutniho-chramu-navstiveni-panny-marie-papezske-mensi-baziliky.html

☰ Redemptoristi (Bratislava) | Pôsobiská