Komunita Banská Bystrica (Radvaň)

Farnosť Radvaň má bohatú históriu. Jej počiatky siahajú až do 13. storočia a z tohto obdobia pochádza aj kostol na Hôrke zasvätený Panne Márii. Tento kostol dostal privilégium o usporadúvaní pútí a v roku 1655 sa k tomuto privilégiu pripojilo aj jarmočné právo. Za reformácie v 16. storočí sa farnosť Radvaň pridala k Luteránskej cirkvi. V roku 1673 sa sem znova vracajú katolíci. V 18. storočí farnosť ešte na krátku dobu patrí evanjelikom, no netrvalo dlho a farnosť je až po súčasnosť katolícka. 

Prvým známym radvanským farárom bol Štefan, ktorý sa spomína v súpise farností z roku 1332 vykonaného na žiadosť vtedajšieho pápeža. Odvtedy v Radvani pôsobilo päť desiatok kňazov. Medzi nimi i národný buditeľ František Šujanský, kanonik Jozef Búda, či biskup Peter Dubovský. Od roku 1990 farnosť Radvaň začali spravovať rehoľné spoločenstvá. Najprv jezuiti a po ich odchode v roku 2008 prichádzajú redemptoristi.

Vo farnosti vzniklo v marci 2014 spoločenstvo laikov pri redemptoristoch s názvom Shekinah (Božia prítomnosť/Prejavy Božej prítomnosti), ktoré má účasť na našej spiritualite, podiela sa na naších misiách, a je účasné, nielen pasívne prijímať, ale aj spolupodieľať sa na našej službe vo farnosti.

Adresa

Rímskokatolícky farský úrad - Radvaň

Kalinčiakova 8
974 05  Banská Bystrica

Kontakty

Tel.: 048/41 61 553
        0948 250 504

E-mail: fara.radvan@gmail.com

Webstránka: http://radvan.webnode.sk/

                         http://www.tvlux.sk/archiv/play/7262

 

☰ Redemptoristi (Bratislava) | Pôsobiská