Komunita Bratislava Kramáre: Farnosť najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Základný kameň kostola bol posvätený podvečer dňa 29. septembra 2002 na Klenovej ulici. Kostol sa začal stavať v októbri 2002 a vysvätený bol 10. decembra 2005. Posviacku uskutočnil bratislavsko-trnavský arcibiskup a metrpolita Ján Sokol. Stavba bola financovaná Arcibiskupským úradom v Trnave, mestskou správou Nové mesto, sponzormi a veriacimi v celkovej sume 40 mil. slovenských korún (1,32 mil. eur).

Redemptoristi v tejto farnosti pôsobia od 23. júna 2006. O dva roky na to 2. septembra 2008 bola ustanovená rezidencia redemptoristov na Kramároch.

Táto mestská časť v Bratislave je na Slovensku svojími nemocnicami, a preto okrem farskej pastorácie sa redemptoristi venujú aj pastorácií nemocníc. Pod farnosť Kramáre spadájú 4 nemocnice:

Taktiež okrem týchto nemocníc majú redemptoristi na starosti aj domov seniorov, ktorý sa nazýva Archa.

Adresa

Klenová 87
831 01  Bratislava

Kontakty

Tel.: 02 54 775 015

E-mail: kramare31@gmail.com

Webstránka: http://kramare.fara.sk/index.html

☰ Redemptoristi (Bratislava) | Pôsobiská