Komunita Bratislava Puškinova

Založenie domu na Puškinovej

Podnetom k založeniu domu redemptoristov a postavenie kostola v Bratislave boli misie, ktoré v r. 1933 vykonali českí redemptoristi pre bratislavských Čechov. Pražský provinciál P. Jan Haderka kúpil v r. 1935 dom na rohu Puškinovej a Štefánikovej ulice. Po kúpe domu na Puškinovej v r. 1935 v kláštore vytvorili provizórnu kaplnku, kde sa slúžili omše v českom jazyku. Postupne sa počet veriacich navštevujúcich bohoslužby zväčšoval a okrem Čechov tu prichádzali aj Slováci. Nová potreba dala podnet na postavenie malého kostola. Na sviatok sv. Cyrila a Metoda, 5. júla 1936 bola kaplnka posvätená. Bola postavená ako súčasť kláštora. Bol to jediný cyrilo-metodský sakrálny objekt v Bratislave. Keď od roku 1940 začala existovať Bratislavská Viceprovincia sídlo viceprovinciála sa stal práve dom na Puškinovej, ktoré je aj v súčasnosti. 

     Celý objekt slúžil až do “Barbarskej noci,” t.j. 13/14. apríla 1950, kedy boli redemptoristi internovaní v iných sústreďovacích kláštoroch a kláštor premenili komunisti na internát pre dievčatá zo stredných škol. V júli 1990 bol kláštor zákonom vrátený, ale internát fungoval až do leta 1991, kedy bol redemptoristom prinavrátený. Cez zimu sa kláštor rekonštruoval a pred Veľkou nocou 1992 sa do kláštora nasťahovali prví členovia: P. Jozef Doležal a P. Ján Janok, viceprovinciál. Postupne prichádzali ďalší členovia.

Na jar 1993 bol za viceprovinciála zvolený P. Róbert Bezák, ktorý rozhodol o tom, že noviciát a štúdiá našich bohoslovcov a bratov sa už nebudú konať v Poľsku (Tuchòw, Lubaszowa), ale na Slovensku a v iných krajinách. Študenti sa teda presťahovali do bratislavského kláštora a začali študovať predovšetkým u jezuitov na fakulte Aloisianum. V r. 1996 bol posvätený dom študentátu Alfonziánum. V kláštore odvtedy bývajú aj študenti z Čiech, ktorí s našimi bohoslovcami študujú u jezuitov.

Dom je tiež sídlom Vydavateľstva Slova medzi nami. Od r. 1999 vydávame časopis Slovo medzi nami, ktorý pomáha veriacim denne prehlbovať osobný vzťah s Bohom. Pre mnohých veriacich, ktorí sa zúčastnili na misiách je akousi post-misijnou pomôckou. Okrem časopisu vydávame knihy, ktoré starostlivo vyberáme, aby vyjadrovali našu charizmu a víziu.

Okrem iného pri dome sídli aj laické misijné spoločenstvo Calvary. Majú tak možnosť spoznávať našu charizmu a spolupracovať s nami na misiách a to tak, že pomáhajú robiť rôzne evanjelizácie, zúčastňujú sa farských misií, kde robia programy na školách, taktiež rôzne duchovné a formačné programy.

Adresa

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi

Puškinova 1
811 04  Bratislava

Kontakty

Tel.: 0948 186 401
        02/52 49 44 97

E-mail: redemptoristi@gmail.com

              viceprovincialat@cssr.sk

              slovo@smn.sk

Webstránka: http://redemptoristi.sk/komunita-bratislava-puskinova/

                        www.smn.sk

☰ Redemptoristi (Bratislava) | Pôsobiská