Komunita Kostolná - Záriečie

      V roku 1655 dal biskup Slepčianský postaviť v Kostolnej pri Trenčíne (v súčasnosti obec Kostolná - Záriečie) kaštiel v neskorobarovkovom slohu, ktorý slúžil ako letné sídlo nitrianských biskupov. Na konci prvej svetovej vojny kaštieľ zdevastovalo vojsko. Následne tu sídlila továreň "TATRA" na výrobu liekov. Biskup Karol Kmeťko (1920 - 1948) 17. mája 1923 odovzdal budovu redemptoristom, ktorí spustošený kaštieľ zmenili na kláštor. Prvým predstaveným bol P. Bernardín Čáka. Kláštor v Kostolnej sa stal misijným a exercičným domom. Misionári vykonali mnohé misie a renovácie nielen v nitrianskej diecéze, ale aj v iných diecézach Slovenska a Moravy.

     Dňa 14. apríla 1950 boli redemptoristi z Kostolnej - Záriečia násilne vyvezení a internovaní v iných zrušených kláštoroch. V rokoch 1950 - 1951 boli v tomto kláštore internovaní viacerí seminaristi. Od roku 1952 do roku 1998 tu bol zriadený Charitný domov pre rehoľné sestry (saleziánky, školské sestry de Notre Dame, vincentky, baziliánky, uršulínky). 

     Novodobá história kláštora redemptoristov v Kostolnej - Záriečí sa začína v roku 1998, kedy sa sestry uršulínky vrátili do svojho kláštora v Suchej nad Parnou a Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec vrátil budovu redemptoristom, ktorí tu opäť začali svoju činnosť v roku 1999.

     Dnešná podoba kláštora a jeho okolia je výsledkom mnohých opráv a zmien v interiéri i exteriéri budovy. Na týchto prácach sa podieľali mnohí dobrodinci. Dňa 7. novembra 2005 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák zrekonštruovanú budovu kláštora redemptoristov v Kostolnej - Záriečí slávnostne posvätil.

     Okrem iného s redemptoristami spolupracuje aj laické spoločenstvo Koral pri misiách a obnovách vo farnostiach. Niektorí sa podieľajú pri príprave a realizácii duchovných cvičení, obnov, prednášok, seminárov v exercičnom dome (kláštore), ale aj vo farnostiach. Takýmto spôsobom majú účasť na spiritualite redemptoristov, ktorí sú povolaní k ohlasovaniu evanjelia chudobným v duchu. Spoločenstvo tvorí priblížne štyridsať členov, ktorí si skladajú každý rok sľub zotrvania v spoločenstve a plnenie úloh plynúcich z ich stanov.

 

 

Adresa

Kláštor Redemptoristov

Kostolná - Záriečie č. 8
913 04  Chocholná - Velčice

Kontakty

Tel.: 032/ 649 92 32

E-mail: cssrkostolna@gmail.com

             redemptoristi@stoline.sk

Webstránka: http://www.spolocenstvo-rl.sk/

☰ Redemptoristi (Bratislava) | Pôsobiská