Bosí karmelitáni

Bosí karmelitáni (Bratia bosí Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel)

Sme spoločenstvo, ktoré  spája vnútornú (rozjímavú) modlitbu s apoštolátom podľa potrieb Cirkvi. Prvenstvo však má vnútorná modlitba. Našimi svätými sú Terézia od Ježiša (Terézia Ávilská), Ján od Kríža, Terézia od Dieťaťa Ježiša, Edita Stein a veľa iných.

Žijeme v troch spoločenstvách: na Starých Horách pri Banskej Bystrici, na Urpíne v Banskej Bystrici a v Košiciach - Lorinčíku.

Patríme organizačno-právne ku Krakovskej provincii v Poľsku, kde prebieha celá formácia.

Ďakujeme Bohu, že obnovil Karmel na Slovensku po vyše 200-ročnej prestávke a že doňho povoláva bratov, túžiacich dozrievať na ceste vnútornej modlitby a služby Cirkvi.

Skratka: OCD (ordo carmelitarum discalceatorum)

Heslo: Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov!

Čomu sa venujeme?

Slúžime duchovnými obnovami a aj kláštorom v Košiciach-Lorinčíku, kde príjimame hosti na individuálne duchovne cvičenia v atmosfére karmelu. Potom je to veľmi známa spovedna služba v katedrálach v banskobystrickej i košickom dóme, Vydavateľská činosť hlavne naších svätých, farskou pastoráciou pútnickeho miesta na Starých Horách, a starosť o banskobystricku kalváriu.


Kde sa možno dozvedieť viac?

www.bosikarmelitani.sk

bosikarmelitani@gmail.com

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Kláštor sv. Terézie Benedikty od Kríža

Banská Bystrica-Urpín

Založený v roku 08.09. 2008

Kláštor Panny Márie Karmelskej a sv. Jozefa

Košice-Lorinčík

posvätený v 2014

Kláštor sv. Terézie od Ježiša

Staré Hory

prijali sme Staré Hory 1.7.2010

Zobraziť podrobnosti...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK41 0200 0000 0026 4934 9054

podpora kláštora Košice-Lorinčík

Podporte nás 2% z daní

Podporte kláštor Bosých karmelitánov v košiciach, ktore je otvorené pre verejnosť a dava priestor na vitíšenie a pokoj v tomto uponáhľanom svete.  

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.