Sestry Svätého kríža

Sestry Svätého kríža (Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža)

Slovenská provincia Milosrdných sestier Svätého kríža je súčasťou medzinárodnej Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, ktorá vznikla v roku 1856 v Ingenbohle vo Švajčiarsku. Z vnuknutia Ducha Svätého ju založil páter Theodosius Florentini OFMCap spolu so sestrou Máriou Teréziou Schererovou ako odpoveď na požiadavky doby. Rehoľa patrí  k Regulovanému tretiemu rádu svätého Františka z Assisi a je kongregáciou pápežského práva.

Slovenskú provinciu Milosrdných sestier Svätého kríža, ktorá vznikla v roku 1927, tvorí v súčasnosti 24 sesterských komunít na Slovensku a jedna komunita sestier medzi Slovákmi v Rumunsku.

Do tejto rehoľnej rodiny patrila aj sestra Zdenka Schelingová, ktorú svätý Ján Pavol II. ako pápež vyhlásil za blahoslavenú 14. septembra 2003.

Ako sestry sme povolané a poslané vždy hlbšie prenikať do tajomstva kríža a zmŕtvychvstania a z toho čerpať dôveru, nádej a silu, aby sme tu mohli byť v milosrdnej láske s ľuďmi a pre ľudí. Podľa príkladu zakladateľov hľadáme v rôznych ťažkostiach doby Božiu vôľu a s pomocou Božej milosti sa snažíme na ňu odpovedať.

Naša vízia 2020:  V šľapajach milosrdného a ukrižovaného Ježiša utvárame z našich spoločenstiev duchovné miesta. Sme s ľuďmi na ceste, dynamicky a v dialógu s nimi vytvárame život.

Skratka: SCSC (Sororum Caritatis Sanctae Crucis)

Heslo: Požiadavka času je Božia vôľa. (P. Teodózius OFMCap, zakladateľ)

Čomu sa venujeme?

Konáme charitatívne, sociálne a pastoračné služby v duchu sv. Františka z Assisi a našich zakladateľov. Pracujeme v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach. V podomovej službe sa venujeme tým, ktorí sú odkázaní na pomoc.

Pracujeme v školskej a farskej katechéze, vyučujeme na školách. V duchu milosrdnej lásky navštevujeme väzňov a mladých v reedukačnom centre. 

V spolupráci s kňazmi pripravujeme duchovné obnovy pre mladých, pre ženy a pod. 

Venujeme sa pútnikom v rehoľnom Kostole Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach, kde sa pravidelne slúžia pútnické sväté omše ku cti blahoslavenej Zdenky. Podľa potreby a záujmu veriacich navštevujeme farnosti s relikviami bl. Zdenky

Naša služba je popretkávaná modlitbou a adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Život s Bohom, v Bohu a pre Boha je pre nás základnou duchovnou hodnotou. Vernosťou večnej poklone, ktorú zaviedli zakladatelia, vyprosujeme požehnanie pre našich dobrodincov a pre náš apoštolát.


Kde sa možno dozvedieť viac?

Internetová stránka: www.sestrysvkriza.sk

Internetová stránka venovaná bl. Zdenke Schelingovej: www.zdenka.sk

E-mail: sekretariat@sestrysvkriza.sk

Naše pôsobiská

Provinciálny dom

Trnava

Od roku 1996 sídlo Slovenskej provincie a dom noviciátu.

Pútnický kostol bl. Zdenky

Bratislava - Podunajské Biskupice

Miesto konania pútnických sv. omší ku cti bl. Zdenky a hlavný reliviár.

Charitný domov

Cerová-Lieskové

Dom starostlivosti o staršie sestry. Počtom sestier najväčšia komunita.

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK20 0200 0000 0076 4404 8212

ĎAKUJEME VÁM za každú doterajšiu finančnú i duchovnú podporu. Naši zakladatelia zaviedli v kongregácii večnú poklonu ako prejav vďačnosti voči Vám, ktorí nás dobročinne podporujete. Vkladáme Vás do úmyslov našich adorácií, svätých omší a modlitieb. Boh Vám žehnaj!

Aby sme Vám mohli poďakovať, potvrdiť prijatie daru a zahrnúť Vaše úmysly do modlitieb, dajte nám vedieť o Vašom dare aj na e-mail: viktoria.k@mail.t-com.sk.

O vašu podporu sa uchádzajú naše projekty

Rekonštrukcia budovy na Pútnické centrum sestry Zdenky

Hľadáme pomoc pri rekonštrukcii budovy, aby mohla slúžiť ľudom ako pútnické centrum.