Premonštrátky

Premonštrátky (Kongregácia sestier premonštrátok)

Kongregácia sestier premonštrátok sprítomňuje premonštrátsku charizmu a spiritualitu v komunitách. Hlavným poslaním je odpovedať v duchu svätého Norberta na podnety, ktoré pred nás stavia dnešná doba a potreby Cirkvi. Vyjsť podobne ako svätý Norbert v ústrety týmto potrebám a prinášať hodnoty evanjelia dnešnému svetu.

Skratka: S.Praem. (Sorores Praemonstratenses)

Heslo: Pripravené ku každému dobrému dielu!

Čomu sa venujeme?

Veľmi vzácnou zostáva pre nás myšlienka svätého Norberta spojiť život v kláštore spolu s vonkajšou apoštolskou činnosťou. Pohostinstvo, služba chudobným a núdznym patria medzi tri veci, ktoré svätý Norbert osobitne odporúčal. Preto otvárame srdce i ruky ľudskej núdzi, zvlášť voči nešťastným, trpiacim a utláčaným.

Liturgia, predovšetkým slávenie Eucharistie, spoločné chvály Pána v chóre a meditácia Božieho Slova zaujímajú privilegované miesto v našej provincii.

Do budúcnosti sa plánuje dokončiť stavba viacúčelového domu na Denný stacionár pre seniorov a tiež pre prácu s mládežou a rodinami, aby sa tieto priestory víkendovo mohli ponúkať pre rôzne duchovné aktivity pre všetkých, ktorí hľadajú duchovné hodnoty.


Kde sa možno dozvedieť viac?

internetová stránka: www.premonstratky.sk

E-mail: provincialat@premonstratky.sk

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Generálny dom Trnava

Trnava

Sídlo generálnej predstavenej Kongregácie

Provinciálny dom, Trnava

Trnava

Sídlo provinciálnej predstavenej Slovenskej provincie

Kláštor Pia XI.

Vrbové

Najväčšia komunita Slovenskej provincie

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK36 1111 0000 0011 8354 7002