Sestry služobnice

Sestry služobnice (Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie)

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie je pápežského práva (CCEO 505 §2). Pôsobí v Cirkvách sui iuris byzantskej tradície, ktoré sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou.
Sestry služobnice na Slovensku pôsobia na území Prešovskej metropolie vo všetkých troch eparchiách - Prešovskej, Košickej a Bratislavskej. Svoj apoštolát vykonávajú v duchu mariánskej špirituality – počúvajúc Božie Slovo, zachovávajúc ho vo svojom srdci a uskutočňujúc v službe blížnym. 

Skratka: SSNPM (Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie)

Heslo: Sláva Bohu, česť Márii, nám pokoj!

Čomu sa venujeme?

Apoštolát sestier je zameraný na výchovu detí a mládeže, zdravotnícku a sociálnu službu a starostlivosť o Božie chrámy. Spoluzakladateľka bl. Jozafáta, vyzývala sestry k tomu, aby šli tam, kde je najväčšia potreba, Túto túžbu sestry napĺňajú vnímaním potrieb súčasnej doby a odpoveďou cez rôzne diela.


Kde sa možno dozvedieť viac?

ssnpm@stonline.sk

www.sluzobnice.sk

http://domkad.eu/

 http://cmslutina.edupage.org/

https://tarzicia.edupage.org/

Naše pôsobiská

Dom Sv. Ducha

Prešov

Založený v r. 1973, sídlo Kongregácie SSNPM na Slovensku od r. 1990

Dom bl. Tarzície

Trenčín

Rehoľný dom bol založený v r. 2015, v dome je umiestnená dvojtriedna Cirkevná materská škola bl. Tarzície.

Dom sv. Kozmu a Damiána

Prešov

Založený v r. 2001 ako Zariadenie opatrovateľskej služby. V súčasnosti má kapacitu 21 lôžok a slúži aj ako Domov sociálnych služieb a Špecializované pracovisko.

Zobraziť všetky pôsobiská...