Vykupiteľky

Vykupiteľky (Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa)

Sme sestry Božského Vykupiteľa, ktoré pochádzajú zo založenia vo Francúzsku matkou Alfonzou Máriou Eppingerovou, v roku 1849.

Už v roku 1875 prvé sestry prišli na Slovensko a to do Nových Zámkov.

V súčasnosti žijeme v 16 spoločenstvách na Slovensku a v jednom na Ukrajine. Naše sestry žijú aj v zahraničí. Sídlo provincie je v Spišskej Novej Vsi.

Chceme byť blízko ľuďom v ich núdzi a starať sa o ich spásu.

Skratka: SDR (Congregatio Sororum a Divino Redemptore)

Čomu sa venujeme?

Pracujeme v nemocniciach, v podomovom ošetrovaní, v rôznych sociálnych zariadeniach s bezdomovcami, sestry vyučujú náboženstvo a iné profánne predmety, pôsobia v materských a špeciálnych školách, opatrujú naše choré a staršie spolusestry, pôsobia vo farnostiach, vedú domácnosť na fare, na biskupstvách, v kňazskom seminári, pracujú v administratíve a v krízovom stredisku.


Kde sa možno dozvedieť viac?

Naše pôsobiská

Kláštor sv. Alžbety

Spišská Nová Ves

Provinciálny dom

Dom matky Alfonzy Márie

Vrícko

Rehoľný dom pre naše staršie a choré sestry

Kláštor Božského Vykupiteľa

Nesvady

Rehoľný dom založený v roku 1997

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK77 0200 0000 0000 3573 5592

Ďakujeme za vašu podporu a všetkých dobrodincov zahŕňame do svojich modlitieb a úmyslov sv. omší.

Podporte nás 2% z daní

Naše diela môžete podporiť aj 2% z vašich daní (tlačivo na stiahnutie). 

Ak chcete podporiť konkrétne dielo - neziskovú organizáciu Alžbetka, viac info nájdete na: http://www.alzbetka-no.sk/nove/NO/percenta.html

 

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.