Dominikánky

Dominikánky (Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy)

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy patrí do Rehole kazateľov. Život sestier je stvárňovaný podľa charizmy sv. Dominika de Guzman vyjadrenej slovami “Contemplari et contemplata aliis tradere“ – kontemplovať, čerpať pravdu v načúvaní, v spoločenstve s Bohom a darovať druhým ovocie kontemplácie. Poslaním kongregácie je spoznávanie Pravdy a ohlasovanie Pravdy tým, ktorí to najviac potrebujú. Sestry ho naĺňajú pôsobením v oblasti výchovy, vzdelávania a v sociálnej sfére. "Chceme byť prítomné tam, kde si ľudia kladú otázky o zmysle života, kde hľadajú Boha, kde trpia a potrebujú pomoc pri svojom hľadaní Ježiša Krista, Cesty - Pravdy a Života".

Skratka: OP (Ordo Praedicatorum)

Heslo: Veritas

Čomu sa venujeme?

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy je prítomná na rôznych miestach Slovenska a tiež na Ukrajine. V rámci medzikongregačnej spolupráce má účasť na misiách v Kamerune. Do okruhu činnosti sestier dominikánok patrí hlavne školstvo, sociálna oblasť, pastorácia detí a mládeže, pastorácia cez umenie a misie. Kongregácia zriaďuje školy a zariadenia, ktoré slúžia ľuďom všetkých vekových kategórií. Sestry šíria svoju charizmu aj prostredníctvom rôznych projektov v spolupráci s dominikánskou rodinou. Medzi najznámejšia patria: Dni kázania umením „Dotyk krásy“, Tábory pre mladých „Domengo“, Katechéza prvoprijímajúcich detí a ich rodičov „Cesta za Ježišom“, Dominikánska mládež ADOM.


Kde sa možno dozvedieť viac?

generalat@dominikanky.sk, sekretariat@dominikanky.sk

http://www.dominikanky.sk

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Konvent Krista Kráľa

Košice

Sestry obnovili činnosť konventu 9. augusta 1990.

Konvent bl. Imeldy

Dunajská Lužná

Konvent bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej bol založený v r. 1983.

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Košice

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského vzniklo v roku 1991. Jeho zriaďovateľom je Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy. 

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK14 1100 0000 0026 6970 4092

Podporte nás 2% z daní

Milí priatelia a dobrodinci,

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy je zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach, Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, Gymnázia sv. Tomáša Akvinského a k nemu pričlenených školských zariadení v Košiciach a Domova sv. Dominika v Petrovanoch. 

V roku 2017 by sme chceli časť príspevkov použiť na nákup hudobných nástrojov, detských kolobežiek, bicyklov a odrážadiel pre Cirkevnú materskú školu Madony Žitného ostrova, na aktivity spojené s pastoráciou detí a mladých ľudí, na odstraňovanie bariér v Domove sv. Dominika a na podporu sociálnych a pracovných aktivít pre našich poberateľov sociálnych služieb. 

Ďakujeme, že nám venujete 2% zo svojich už zaplatených daní za rok 2016!

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.

O vašu podporu sa uchádzajú naše projekty

Solidarita so škôlkou 2017

Podpora CMŠ bl. Imeldy v Košiciach