Saleziánky

Saleziánky (Inštitút dcér Márie Pomocnice)

Našim poslaním je sprostredkovať vo výchove preventívnu Božiu lásku deťom a mladým ľuďom. Špeciálnu pozornosť venujeme znevýhodneným mladým. Charakterizuje nás rodinný duch - výchovné bohatstvo, ktoré sme prijali od sv. Jána Bosca a sv. Márie Dominiky Mazzarellovej. Vznikli sme v Taliansku v roku 1872.

Nechávame sa inšpirovať srdcom Krista - Dobrého Pastiera a Máriou Pomocnicou. Mladým ponúkame integrálnu výchovu. Chceme stretať detí a mladých v ich čase a priestore, byť tam s nimi ako priatelia a ukazovať im vyššie ideály. Učiť ich snívať a žiť život v nádeji naplno.

Skratka: FMA (Figlie di Maria Ausiliatrice)

Heslo: Daj mi duše, ostatné si vezmi!

Čomu sa venujeme?

Pracujeme v školskej, sociálnej a voľno-časovej oblasti, a to najčastejšie ako katechétky, učiteľky, vychovávateľky, sociálne pracovníčky, koordinátorky mimoškolskej činnosti v mládežníckych strediskách, v súkromných centrách voľného času, vo farnostiach, v rómskych osadách (Nitra - Orechov Dvor, predtým aj Košice - Luník 9). Zriadili sme Centrum pre deti a rodiny Dominika v Rožňave a máme duchovnú správu v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej v Petržalke.

Úzko spolupracujeme s Laurou, združením mladých. Venujeme sa neformálnemu vzdelávaniu mladých v oblasti mediálnej výchovy (projekt Mediálna škola), misijného dobrovoľníctva (VIDES Slovakia), rozlišovania povolania (kurzy GPS), biblického vzdelávania (kurzy Emauzy), vzdelávaniu animátorov (Cesty zrenia, Škola pre animátorov) a rôznym ďalším aktivitám v spolupráci so saleziánskou rodinou a inými organizáciami.

Najčastejšie typy aktivít pre mladých: rovesnícke skupiny (tzv. stretká), príprava na prijatie sviatostí, záujmové voľno-časové krúžky, duchovné obnovy a duchovné cvičenia, tábory, športové, vzdelávacie a kultúrne podujatia, osobné sprevádzanie mladých, koordinovanie dobrovoľníctva mladých ľudí.


Kde sa možno dozvedieť viac?

www.salezianky.sk

www.laura-mladez.sk

saleziánky vo svete

Newsletter si môžete objednať tu

Informácie si môžete vyžiadať aj na sekretariat@salezianky.sk alebo economa.fma@gmail.com.

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Provinciálny dom - komunita Nepoškvrnenej Panny Márie

Bratislava - Kremnická

Komunita bl. Eusébie Palomino

Banská Bystrica - Sásova

Komunita sv. Márie Dominiky Mazzarellovej

Dolný Kubín

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK80 7500 0000 0040 0786 8759

ĎAKUJEME, že nám fandíte a rozhodli ste sa nás podporiť. Každý deň sa modlíme za našich dobrodincov. 

Ak chcete svoj dar adresovať na konkrétny účel, uveďte to v poznámke platobného príkazu. Pripíšte aj Váš mail, aby sme Vám mohli poďakovať a potvrdiť prijatie daru.

Najcennejšia je pre nás pravidelná podpora našej činnosti. Ak ste si zriadili trvalý platobný príkaz, napište nám prosím na economa.fma@gmail.com.

Podporte nás 2% z daní

Mladí sú dnes ponechaní sami na seba – osamelí a krehkí. Na ceste dospievania potrebujú sprievodcu a svedka hodnôt, ktorý im pomôže nájsť ich miesto v živote. Potrebujú sestru. Rehoľnú sestru. Saleziánku – odborníčku na potreby mladých.

Buďte preventívni – myslite na budúcnosť mladých! Vaše dve percentá rovnako ako pred rokom (za rok 2022 ste nám asignovali rekordných 12.105,86 €) využijeme na vzdelávanie sestier, aby sa mohli mladým venovať ešte lepšie.

Ďakujeme, že nám darujete 2%!

Tlačivo nájdete tu

 

 

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.

Dobrovoľnícka práca

Privítame vašu pomoc pri príprave a realizácii rôznych aktivít a podujatí pre deti, mladých, rodiny. Hľadáme aj dobrovoľníkov:

- na preklady do angličtiny, taliančiny,

- domácich majstrov,  ktorí by nám pomohli s údržbou našich domov,

- v oblasti grafiky a točenia videí.

Ozvite sa nám na economa.fma@gmail.com alebo kontaktujte priamo komunitu, s ktorou chcete spolupracovať.  

 

O vašu podporu sa uchádzajú naše projekty

Mladí lídri, mediálnici, misijní dobrovoľníci

Neformálne vzdelávanie mladých

Kurzy GPS, PS a Emauzy

Neformálne vzdelávanie mladých

Misia v Baku

Ďakujeme, že podporíte misiu v Azerbajdžane

Kolégium Márie Romero

Domov s intenzívnym sprevádzaním pre dievčatá z marginalizovaného prostredia

Nová generácia 2024

Formácia budúcej generácie saleziánok

Zobraziť všetky projekty...