Zasvätený život je ohlasovaním toho, čo koná Otec prostredníctvom Syna vo Svätom Duchu svojou láskou, dobrotou a krásou.

— sv. Ján Pavol II.

Kto sú rehoľníci?

Rehole na Slovensku

Činnosť reholí

Pridajte sa k dielu!