‒ Chcete s pomocou Ducha Svätého veľkodušne venovať celý svoj život službe Božiemu ľudu?
‒ Chcem.

— Obrad rehoľných sľubov

Kto sú rehoľníci?

Rehole na Slovensku

Činnosť reholí

Pridajte sa k dielu!