Snaha o dokonalú lásku zachovávaním evanjeliových rád má svoj pôvod v učení a príklade božského Majstra a javí sa ako žiarivé znamenie nebeského kráľovstva.

— Druhý vatikánsky koncil

Kto sú rehoľníci?

Rehole na Slovensku

Činnosť reholí

Pridajte sa k dielu!