Evanjeliové rady Bohu zasvätenej čistoty, chudoby a poslušnosti … sú Božím darom, ktorý Cirkev prijala od svojho Pána a jeho milosťou ho neprestajne uchováva.

— Druhý vatikánsky koncil

Kto sú rehoľníci?

Rehole na Slovensku

Činnosť reholí

Pridajte sa k dielu!